Diensten

Onze werkzaamheden zijn over het algemeen onder te verdelen in vier fasen.

Bedenken aanpak (Ambiëren)

In deze fase wordt de ambities in beeld gebracht en bepalen we de aanpak waarmee we de ambities kunnen realiseren. Betrokken hierbij zijn directie en gebruikers. De fase eindigt met een ‘digitale strategie’ en ‘digitale roadmap’  Meer  weten >  

Realiseren projecten (Waarmaken)

Samen met de gebruikers worden de functionaliteit(en) behorende bij de gestelde ambities geimplementeerd.  

Kennisdelen en trainen (Adopteren)

De gebruikers worden getraind en de functionaliteit(en) worden opgeleverd. Meer weten >  

Verbeteren processen (Optimaliseren)

Kunnen we het nog beter doen? Meer weten >   Deze vier fase vormen samen de Participatiecirkel >. Om te meten of we succesvol transformeren maken we gebruik van de DiMIO-scan>. Deze scan is ontwikkeld om de digitale rijpheid van een organisatie te bepalen. Door aan het begin en eind van een traject te meten stellen we het succes, de progressie, vaststellen.