Van idee, strategie naar aanpak

‘Wij zien dat we met inzet van digitale middelen voordeel kunnen behalen, maar we hebben niet scherp in beeld waar we moeten beginnen. Wat is een logische digitale transformatie route voor onze organisatie?’ In deze fase worden de plannen gemaakt en een logische route uitgezet. After Digital.nl maakt gebruik van methode als Brainstorm, Digitale strategie definitie en Digitaal roadmapping.

 

Brainstorm

We willen weten waar onze organisatie zich bevindt in het digital landschap. Waar liggen onze kansen.  Dit kan out of the box of gestructureerde via ons vraag antwoord spel. Output heldere opsomming van de bevindingen, in PowerPoint format. Mocht Brainstorm niet voldoen zijn dan maken we een analyse hiervoor hebben we een QuickScan ontwikkeld.

 

Digitale strategie definitie

Als organisatie hebben we niet scherp waar we precies naartoe willen. Voor transformeren is dat wel rand voorwaardelijk. Doel: Op effectieve en efficiënte wijze de best passende digitale middelen inzetten voor je organisatie.  Waarbij onderscheid gemaakt wordt in Quickwins op korte termijn en het succesvol zijn op de langere termijn.

 

Digitale roadmap

Als organisatie weten we waar we heen willen. Alleen weten we niet goed welke stappen en fasering daarbij hoort. Wat moet we eerst doen. In drie sessies maken we inzichtelijk welke stappen uw organisatie de komend twee á drie jaar gaat zetten om succesvol te transformeren. Hierbij maken we gebruik van post it sessie en ons digitaal prioriteringsmodel. Output helder stappenplan/ de digitale roadmap.

 

Meer weten >